Istoria Creării

Uzina Mecanică  S.A. „ARTMET„ este situată pe adresa: RM, 2005, mun. Chişinău, str. Feredeului, 12, pe o suprafaţă de 2,5 hectare. Conform specificului activitatea uzinei ţine de domeniul de construcţii a maşinilor şi a fost întemeiată   ca Uzină mecanico-experimentală în cadrul Ministerului Industriei  în anul 1956 în baza Combinatului întreprinderilor industriale „MOLDLEGSTROIMONTAJ”.
1     Sarcinile de bază ale uzinei constau în acel timp  în asigurarea tuturor întreprinderilor industriale cu utilaj nestandartizat, montarea acestor utilaje şi efectuarea  lucrărilor de reglare şi lansare.
La 1 februarie 2000 года a fost creat Uzina Mecanică  S.A.”ARTMET”. În prezent uzina confecţionează articole din metale feroase şi neferoase, din aliaje, diverse construcţii din profiluri de aluminiu cu termopan conform comenzilor din partea persoanelor fizice şi juridice.
Producerea instrumentală  are o experienţă vastă în confecţionarea matriţelor, presformelor, a formelor de turnare şi a diverselor echipamente tehnologice, asigură cu utilaj necesar pentru producerea echipamentului cu greutatea pînă la 2000 kg.
Secţiile mecanice ale uzinei sunt echipate cu diverse  utilaje de tăiet metal, de sudare, precum şi cu produse  de piese forjate şi presate pentru confecţionarea pieselor cu greutatea pînă la 400 kg.
2
Este folosită pe larg turnarea metalelor feroase şi neferoase, precum şi a materialelor plastice. Pentru a asigura caracteristici înalte de exploatare şi starea intactă a articolelor de coroziune, uzina aplică acoperiri galvanice, cu lacuri şi vopsele, precum şi diverse acoperiri polimerice pulverulente.
Sunt activ implementate tehnologii noi,  proiectări şi modelări computerizate.

Comments are closed.