Tehnologii

Raportului anual 2016 al S.A Uzina Mecanică „ARTMET” -2

Întreprinderea este specializată în cea mai mare parte  în fabricarea:

  • mărfurilor de larg consum,  spre ex. piese turnate din aluminiu, răzători universale, tacîmuri (linguri, furculiţe, linguri-spumiere), insignelor, medaliilor, plaselor de oţel, piunezelor, clamelor;
  • echipamentului instrumental: matriţe, forme de turnat, presforme pentru turnare sub presiune a metalelor neferoase şi a maselor plastice
  •  articolelor de comandă unică: utilaj nestandart, utilaj pentru fixarea automată a şinelor de căi ferate, zăbrele decorative, garduri, uşi de fer.

În cadrul uzinei este creat un teren specializat pentru producerea diverselor semne rutiere, a indicatoarelor în conformitate cu regulile de circulaţie rutieră, a indicatoarelor cu imprimarea reliefată a denumirii de străzi şi numere de blocuri.
Documentele pentru construcţia tehnologică a articolelor sunt elaborate de către specialiştii uzinei  în conformitate cu specificul şi  particularităţile utilajului. Fabricarea în serie a articolelor este posibilă datorită condiţiilor tehnice valabile, aprobate conform ordinii stabilite. Calitatea articolelor se datorează  sistemului de control al calităţii.

8 7-n

Capacităţile de producere şi utilajul disponibil permite confecţionarea diverselor articole metalice folosind  în mod considerabil operaţiuni de sudare şi curbare. Activînd  într-un schimb, capacitatea de producţie are o rezervă enormă de producere. Întreprinderea este în stare să prelucreze suplimentar anual 130 tone de aliaje din aluminiu, 200-250 tone de laminate feroase, 10 tone de turnări a materialelor plastice.

Pentru reducerea esenţială a evacuărilor nocive în atmosferă a fost implementată tehnologia de acoperire a semnelor de înmatriculare a semnelor rutiere cu folosirea peliculelor colorate ecologic pure  confecţionate la instalaţia achiziţionată, înlocuind astfel vopselele email nocive.

9

Comments are closed.